Gewijzigde openingstijden

Na de heropening op 1 september 2020 hanteren wij gewijzigde openingstijden:

 • inname goederen:
  • dinsdag t/m vrijdag: 10:00-12:00 / 13:00-16:00 uur
  • zaterdag: 13:00-16:00 uur
 • wereldwinkel / kringloopwinkels
  • dinsdag t/m zaterdag: 13:00-16:00 uur
 • Praathuis
  • gesloten
  • tijdens winkelopeningstijden alleen koffie/thee-to-go verkrijgbaar bij de keuken

Tevens hebben wij richtlijnen opgesteld m.b.t. bijvoorbeeld hygiënevoorschriften, routes over het terrein en door de winkels (eenrichtingsverkeer) en een gelimiteerd aantal bezoekers per winkelruimte.

Zowel vrijwilligers als bezoekers worden geacht zich te houden aan de richtlijnen: zie de volledige tekst van het Protocol Corona. Neemt u er a.u.b. kennis van voordat u voor het eerst weer op bezoek komt op de Jacobushoeve en houdt u ter plekke aan de aanwijzingen gegeven door de vrijwilligers. 

 

Heropening op 1 september a.s.

Nu de maatregelen rondom het Covid-19 virus in de maatschappij worden versoepeld wordt het voor ons ook weer tijd om vooruit te kijken en te zien hoe we e.e.a. kunnen inrichten op de Jacobushoeve.

De achterliggende periode hebben wij gebruikt om de richtlijnen van de overheid en het RIVM te vertalen in een protocol, dat we gaan hanteren in en om onze winkels en ontmoetingsruimte.

Onze voornaamste zorg hierin zijn onze vrijwilligers, waarvan een groot deel binnen de gezondheidsrisicogroep valt. Daarnaast willen we dat onze bezoekers zo veilig mogelijk een bezoek kunnen brengen aan de Jacobushoeve.

Zoals eerder al aangekondigd zal de Jacobushoeve de deuren weer openen op dinsdag 1 september a.s. Tot die tijd wordt er hard gewerkt om alles daarvoor in gereedheid te brengen en onze vrijwilligers te instrueren.

Daarnaast vragen wij onze bezoekers dringend om zich te houden aan het protocol, de gewijzigde openingstijden, nieuwe looproutes en duur van het verblijf op ons terrein. U kunt zich daarop alvast voorbereiden door ons Protocol Corona door te nemen, zodat u weet wat u te wachten staat als u een bezoek plant aan de Jacobushoeve.

Wij wensen u een mooie vakantieperiode toe en hopen u in september te ontmoeten in Vessem.

Jacobushoeve blijft voorlopig gesloten

De activiteiten op de Jacobushoeve in Vessem staan al bijna twee maanden nagenoeg stil. In de achterliggende periode zijn de adviezen van de regering en het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden en heeft het bestuur diverse keren overleg gevoerd hoe we in de veranderende situatie onze bedrijfsvoering kunnen vormgeven.

Het valt nog niet mee om een gecontroleerde herstart van onze activiteiten op de rit te krijgen. Enerzijds hebben wij een groot aantal vrijwilligers, dat in de risicogroep valt. Daarnaast is het in onze overvolle winkels moeilijk om de 1,5 meter regel in stand te houden.

We stellen de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers voorop. Daarom gebruiken we de komende tijd om eerst een gedegen plan uit te werken. Wellicht worden de maatregelen in de komende weken steeds verder versoepeld en kunnen we die veranderende adviezen vervolgens meenemen in ons protocol.

We hebben gemeend om de Jacobushoeve in ieder geval gesloten te houden tot 1 september a.s.

Wanneer hier verandering in komt, zullen we daar over berichten. Ondertussen kunt u onze website of Facebookpagina in de gaten houden.

NB: Zolang wij gesloten blijven, kunnen er geen goederen worden afgegeven voor de verkoop.

Camino in de Kempen afgelast

De Camino in de Kempen die normaliter wordt gehouden op 25 juli, de naamdag van Jacobus, is afgelast.

De organisatoren Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, Pelgrimshoeve Kafarnaüm en Jacobushoeve hebben hiertoe besloten i.v.m. de voortdurende maatregelen rondom het Corona-virus.

Uiteraard betreuren wij het, dat wij elkaar nu niet kunnen ontmoeten tijdens de altijd druk bezochte wandeling in de omgeving van Vessem.

Het draaiboek gaat op de plank tot volgend jaar. Dan hopen wij u in goede gezondheid weer te kunnen begroeten.

Jacobushoeve tijdelijk gesloten vanaf 17 maart a.s.

Persbericht vrijdag 13 maart 2020:

In de afgelopen weken heeft de verspreiding van het Coronavirus steeds meer gevolgen gekregen voor de samenleving. Het bestuur van de Stichting Jacobushoeve in Vessem heeft kennis genomen van de adviezen van het RIVM en met belangstelling gevolgd welke maatregelen in de provincie Noord-Brabant rondom het Coronavirus werden getroffen.

Dat heeft deze week geresulteerd in het dringende advies aan onze vrijwilligers om in geval van een verkoudheid of bij griep gerelateerde klachten thuis te blijven en geen vrijwilligerstaken meer uit te voeren. Ook werd geadviseerd om hygiënische maatregelen te nemen en onderling fysiek contact te voorkomen.

Inmiddels zijn de adviezen van het RIVM aangescherpt. In het kader van het welzijn van onze vrijwilligers en ook de zorg voor de honderden gasten die de Jacobushoeve wekelijks bezoeken hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen en besloten om onze activiteiten in ieder geval tot en met 31 maart a.s. op te schorten, of zoveel langer als dit nodig is.

Dit houdt in, dat al onze kringloopwinkels en de Wereldwinkel gesloten zijn vanaf 17 maart a.s. Daarnaast is ons Praathuis niet langer geopend voor koffie, thee en ontmoeting. Ook is het gedurende de komende periode niet mogelijk om goederen in te leveren.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt om drastische maatregelen. Wij rekenen echter op uw begrip. Zodra er ontwikkelingen zijn rondom de sluiting zullen wij daarover berichten op onze website en op de social media. Als bestuur volgen we daarbij te allen tijde de richtlijnen van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Stichting Jacobushoeve

namens het bestuur

Bernard Wagemakers

Wereldwinkel maandaanbieding maart

De maandaanbieding van de Wereldwinkel voor maart staat al klaar:

20% korting op handgeschilderde schalen uit Tunesië

Expositie Praathuis

Onze koffiedrinkers hebben momenteel gezelschap van wereldbewoners uit alle windstreken.

Expositie van Gerrie Soontiens – Duis in het Praathuis t/m 31 maart a.s. (zie video)

Goede Doelen 2019

De commissie Goede Doelen van de Jacobushoeve heeft in 2019 een bedrag van € 30.000,= verdeeld over 20 projecten in 14 landen op 4 continenten.
De verdeelsleutel wordt berekend o.b.v. diverse criteria, zoals zelfredzaamheid, betrokkenheid van onze vrijwilliger bij het project en zorg voor onderwijs aan vrouwen en kinderen. Doelen uit westerse landen worden op andere criteria beoordeeld, dan de doelen in ontwikkelingslanden.

Onderstaand een overzicht van de twintig projecten die zijn voorgedragen door een van onze vrijwilligers; klik op de naam van de organisatie en u krijgt meer informatie over waar het geld aan besteed wordt.

Afrika

Burkina Faso – Vereniging Kans voor Kinderen – € 1.418,00
Centraal Afrikaanse Republiek – Fracarita Netherlands – € 1.608,00
Ethiopië – Stichting Centrum Internationaal – € 1.884,00
Ethiopië – Stichting Goede Werken Glorieux – HIV – € 1.294,00
Ethiopië – Stichting Goede Werken Glorieux – Wonderful Plus – € 1.018,00
Gambia – Help the Gambia – € 1.703,00
Ghana – Stichting Hand in Hand – € 1.760,00
Kenia – Stichting Jumelage Bergeijk-Pandipieri-Kisumu – € 1.494,00
Tanzania – Kwagala Foundation – € 1.475,00
Tanzania – Stichting Tumaini Children’s Foundation Tuchifo – € 1.465,00

Azië

India – Stichting Connecting Hearts – € 1.446,00
Indonesië – Stichting Malang – € 1.351,00
Nepal – St. Veldwerk i.s.m. St. Education First Foundation – € 1.475,00
Tajikistan – Stichting Home of Change – € 1.151,00

Zuid-Amerika

Brazilië – Memorial das Ligas Camponesas – € 1.551,00
Venezuela – Fundacion Venezolana Alianza de Pacto – € 1.722,00

Europa

Nederland – Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot – € 1.351,00
Nederland – Stichting Duofiets Vessem e.o. – € 1.789,00
Nederland – Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje – € 1.779,00
Nederland – Stichting Pelgrimshoeve Kafarnaüm – € 1.265,00

Een welgemeend BEDANKT!

Namens onze goede doelen een welgemeend BEDANKT!

Een jaarwisseling is voor velen een tijd van reflectie. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en welke verwachtingen hebben we voor het nieuwe jaar. Bij ons, bestuur en vrijwilligers van de Jacobushoeve, is het al niet anders.

Met 135 vrijwilligers zorgen we bijna dagelijks voor onze hoeve. De ene vrijwilliger als verkoper in een van de winkels, een andere in de tuin- of onderhoudsploeg, een volgende zorgt dat er altijd met liefde en een glimlach een vers bakje koffie geschonken wordt en zo draagt ieder zijn steentje voor of achter de schermen bij. Dagelijks mogen we vele bezoekers verwelkomen. Maar ook bij speciale activiteiten, zoals recentelijk de kerstmarkt of eerder in het jaar de goede doelendag, mogen we ons verheugen op veel belangstelling.

Voor de een is het soms noodzaak om met minder geld rond te kunnen komen en dan is een goed gesorteerde kringloopwinkel een fijn alternatief. Een ander komt bij ons winkelen met het oog op duurzaamheid en met een gevoel van ‘een goede tweedehands is nog goed genoeg voor mij’. Sommige gasten lopen bij ons binnen in de hoop een bijzondere aanschaf te kunnen doen.
Vele bezoekers komen voor de sociale contacten en een gezellige ‘buurt’ in het Praathuis.
Een en ander zorgt voor een bont gezelschap en maakt dat ook toevallige passanten zich thuis voelen en de bijzondere sfeer van de Jacobushoeve proeven.

Het aanbod in de kringloopwinkels is afhankelijk van wat er bij ons wordt binnengebracht. Het is voor ons niet altijd mogelijk om alle goederen aan te nemen. Enerzijds wegens plaatsgebrek, anderzijds omdat het niet meer verkoopbaar is. Vanwege drukte bij de goedereninname hebben wij dat niet altijd direct in de gaten. Daarnaast moeten we helaas constateren dat er steeds weer mensen zijn, die goederen buiten openingstijden bij ons achterlaten. Als wij er niets mee kunnen, moeten wij het als afval op laten halen. Hierdoor zijn onze onkosten voor het afvoeren van afval de laatste jaren flink gestegen en dat betreuren wij.

Desalniettemin hebben wij ons in december weer even Sinterklaas gevoeld. In deze feestmaand is het traditie dat wij een deel van de opbrengst van de kringloopwinkels, de Wereldwinkel en de gastvrijheid schenken aan een aantal goede doelen. Dit zijn projecten die door onze vrijwilligers zijn voorgedragen en waar zij een sterke band mee hebben of zich zelfs persoonlijk voor inzetten.
De € 30.000,= zijn dit jaar verdeeld over 20 projecten in 13 landen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en in Nederland.

Het stemt dankbaar dat wij dit zo kunnen doen. Dat wij met de inzet van al onze vrijwilligers niet alleen iets kunnen betekenen voor mensen dichtbij, maar dat wij ook een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de leefomstandigheden van vele mensen elders in de wereld.
Wij beseffen heel goed, dat wij dit niet alleen kunnen. Want met uw bezoek, aankopen of soms een gift stelt u ons in staat om ons goede werk voort te zetten. Hartelijk dank daarvoor.

Inmiddels hebben wij na een korte kerstvakantie onze werkzaamheden hervat en we zien er naar uit om u te mogen verwelkomen in het nieuwe jaar.

Namens bestuur en vrijwilligers van de Jacobushoeve,
Bernard Wagemakers (voorzitter)

Ben jij de vrijwilliger die wij zoeken?

Op vrijdag 25 oktober jl. namen wij deel aan ‘Dé Vrijwilligersmarkt voor de Kempen’, georganiseerd door Steunpunt Vrijwilligerswerk Eersel voor Elkaar.

Daar hebben wij diverse leuke vacatures onder de aandacht gebracht.

Heb je niet de gelegenheid gehad om dit evenement te bezoeken, maar ben je wel nieuwsgierig hoe jij bij ons je steentje bij kunt dragen? Neem geheel vrijblijvend contact op met een van onze coördinatoren: ondersteuning@jacobushoeve.nl