Broeder Fons neemt afscheid

Broeder Fons heeft onlangs ‘afscheid’ genomen van de Jacobushoeve. Door zijn verhuizing van Vessem naar het broederhuis in Eindhoven zal de 87-jarige grondlegger van de Jacobushoeve minder vaak aanwezig zijn.

Zijn inbreng en betrokkenheid bij zowel de Pelgrimshoeve Kafarnaüm als de Jacobushoeve was de afgelopen dertig jaar erg groot. Broeder Fons zag zijn idee van een ontmoetingsplaats gestalte krijgen en wist vele vrijwilligers op de been te krijgen om e.e.a. uit te bouwen. De Jacobushoeve is een plek waar men tijd voor elkaar heeft en men elkaar wil ontmoeten bij een kop koffie. Daarnaast is de Jacobushoeve een plek om goederen te brengen die opnieuw gebruikt kunnen worden. En met de opbrengst hiervan kunnen kwetsbare groepen, elders in de wereld, geholpen worden.
Geïnspireerd door zijn bezieling en enthousiasme zullen de vrijwilligers het goede werk dat Broeder Fons begon voortzetten.

Bij zijn afscheid werd Broeder Fons benoemd tot ere-voorzitter en kreeg hij bloemen overhandigd door voorzitter Bernard Wagemakers. Vele oud-vrijwilligers van het eerste uur waren voor deze gelegenheid naar Vessem gekomen.