Camino in de Kempen

Woensdag 25 juli, feestdag van Jacobus maj., ofwel afgekort in het Spaans: Santiago.
Zoals al jaren het geval, organiseren de vrijwilligers van de Jacobushoeve samen met vrijwilligers van pelgrimshoeve Kafarnaüm en het Genootschap van St. Jacob op deze feestdag een wandeling. Deze is bestemd voor mensen die ‘iets’ met de tocht naar Santiago de Compostella hebben en dat blijken er velen te zijn. De meeste belangstellenden hebben eenmaal of meermalen de tocht naar Santiago gemaakt, maar ook degenen die nog nooit die pelgrimage hebben ondernomen zijn van harte welkom. Dat blijkt elk jaar gelukkig een flink aantal te zijn.

Dit jaar ondervond de wandeltocht in Vessem ’concurrentie’ van de wandelaars naar Sint Jakobiparochie in Friesland, waar de slotdag van de vele estafette wandelingen vanuit heel Nederland, onder de naam Camino Santiago aan het Wad, ook op 25 juli werd gevierd.
Toch waren er een honderdtal mensen die zich voor de tocht van 8 of 16 kilometer in Vessem hadden aangemeld. Ofschoon we al weken lang ‘geteisterd’ werden door warm, droog weer, de temperatuur bereikte tropische waarden van boven de 30° C., waren er nauwelijks afmeldingen. De vrijwilligers van de wandeling hadden opnieuw gezorgd voor een soepel lopende organisatie van deze dag. In groepen van ca. 15 personen onder leiding van een ervaren pelgrim/gids, werden de deelnemers door de bekende Broeder Fons uitgeleide gedaan. Telkens weet hij mensen in enkele woorden duidelijk te maken dat wij als pelgrims zoveel betekenis voor elkaar kunnen hebben door aandacht en zorg voor onze medepelgrim.

De groepsleider vraagt aan de deelnemers om onderweg een steen te zoeken die we aan het einde van de dag neer kunnen leggen bij het Cruz de Ferro. Een plek op de route die bij alle pelgrims naar Santiago bekend is. In de tuin van de Jacobushoeve is een replica geplaatst.
Ook wordt aan de deelnemers gevraagd om met de medepelgrims een kort verhaal te delen over een ervaring tijdens de Camino. Al heel snel ontstaat er de sfeer die je op de weg naar Santiago ook ervaart.
Een gevoel van vertrouwen vooral door de openheid in het met elkaar delen van de vele mooie, humoristische en soms ontroerende momenten tijdens de tocht, zoals van de man die zijn vrouw tientallen jaren geleden door zelfdoding verloor en opnieuw intens met dit nooit begrepen verlies werd geconfronteerd door de vervaging van de herinnering aan haar en daarmee zijn vrouw opnieuw kwijt raakte en nu voorgoed.

De natuurrijke omgeving van Vessem biedt prachtige geniet-momenten van bos, heide, vennen en het kronkelend riviertje de Beerze. Voor natuurliefhebbers een eldorado. Daarnaast heeft ook de oudheid zijn sporen nagelaten waarvan Jacques Naus de wandelaars een boeiend verhaal wist te vertellen over de bewoners in deze streek uit het bronzen tijdperk van ver voor onze jaartelling, waarvan de vele grafheuvels de zichtbare overblijfsels zijn.

Rond 12.00 uur waren we weer terug bij Kafarnaüm, waar koffie/thee en flesjes water met een lunchpakket klaar stonden. Een heerlijk moment van rust in de mooie en gelukkig schaduwrijke tuin. Voor de groepen die voor de 16 kilometer hebben gekozen, volgde de tweede lus door de prachtige streek rondom Vessem en Hoogeloon. De temperatuur schommelde rond de 33°C. en was merkbaar door het verschil in tempo en het soms verder uit elkaar lopen. De groepsleider wist zijn kudde toch heel gemakkelijk bij elkaar te houden door het opnieuw laten delen van iemands mooie pelgrimservaring.
Rond 15.30 uur kwamen we bij de Jacobushoeve aan en werden daar verwelkomd door een luid en enthousiast zingend koor met begeleidende muzikanten – de liederentafel uit Riethoven- o.l.v. Maria Smets. Een uiterst plezierige Brabantse sfeer van een bijzonder samenzijn.

Vóór het in ontvangst nemen van het inmiddels traditionele Jacobusbrood en de laatste stempel op de routekaart, zijn we met onze groep naar het Cruz de Ferro gegaan. In een halve kring rond het kruis, elkaar de hand vasthoudend als uiting van ons samenzijn, hebben we onze steen bij de vele andere stenen gevoegd. Enkelen legden de steen in stilte neer, anderen deelden hun intentie met elkaar.

We hebben een fantastische dag gehad. De organisatoren verdienen alle lof en ook de medepelgrims hebben door hun aanwezigheid en wijze van deelname, elkaar en zichzelf het ondefinieerbare pelgrimsgevoel gegeven. Geen wonder dat telkenjare veel deelnemers opnieuw de 25e juli in Vessem willen doorbrengen en meemaken.

Frans van Baars