Goede doelen

Goede Doelen 2017

De commissie Goede Doelen van de Jacobushoeve heeft in 2017 een bedrag van €30.500,00 te verdelen en dit is gebeurd volgens een verdeelsleutel.

De verdeelsleutel wordt berekend obv van diverse criteria zoals zelfredzaamheid, betrokkenheid van de vrijwilliger bij het project en zorg voor onderwijs aan vrouwen en kinderen. Doelen uit Westerse landen worden op andere criteria beoordeeld dan de doelen uit ontwikkelingslanden.

De commissie is gekomen tot de volgende verdeling:

 

 1. Hand in Hand Community                                                 € 1.360

Ghana

Jan Kruit

Het project van de Hand in Hand Community in Ghana is gericht op het renoveren en nieuwbouw plegen van huisjes waar de geestelijk- en vaak ook lichamelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen leven. Dit is een jarenlang proces. De Ghanese caregivers (verzorgenden) leven en wonen in kleine geschakelde huisjes, waarbij de caregiver in een kamer, en twee en soms drie kinderen in de andere kamer leven en slapen. De caregivers zijn 24 uur per dag verantwoordelijk voor ‘hun’ kinderen.

Er wordt hard gewerkt om de bijna 100 kinderen een menswaardig bestaan te geven.

www.handinhandcommunity.com

 

 1. Fundacion Venezolana Alianza de Pacto                                       €1.255

Venezuela

Jenny Acuña

De zelfstandige stichting organiseert activiteiten voor gehandicapte kinderen in Venezuela en ondersteunt het onderwijs aan deze kinderen. Daarnaast zorgt zij voor medicijnen, cadeautjes voor kerstmis, sportactiviteiten en bekijkt de mogelijkheid voor extra hulp.

De donatie zal worden gebruikt voor het opsturen van hulpgoederen naar Venezuela. De hulpgoederen bestaan uit kleding en medicijnen. Daarnaast worden medicijnen in Colombia gekocht omdat deze niet meer beschikbaar zijn in Venezuela.

https://www.facebook.com/Fundacion-Venezolana-Alianza-de-Pacto-427052210737758/

 

 1. Stichting Pomosjtsj (hulp) Minsk                         € 1.220

Wit Rusland

José Backbier   

Stichting Pomosjtsj is een stichting die mensen in Minsk helpt.

Het project beoogt het zichtbaar maken van ouderen die een hulp- cq ondersteuningsvraag hebben.

De stichting gaat zich in 2017 en 2018 inzetten voor ‘vergeten ouderen in Minsk’. De directie van een huis/internaat voor ouderen en invaliden heeft de stichting gevraagd om mee te werken aan het opzetten van een vorm van huiskameropvang voor ouderen die tijdelijk hulp nodig hebben.

 

 1. Wensambulance Brabant                                                € 1.116

Nederland

Lies Meurkens

 

Mensen in het terminale levensstadium nog één keer met een ambulance naar een voor hen favoriete plaats brengen. De zieke is dusdanig beperkt, dat zittende vervoer niet meer mogelijk is.

Dit is de doelstelling van Wensambulance Brabant.

De donatie zal worden gebruikt voor armlastige mensen om hen een consumptie aan te bieden en entreegelden te betalen.

http://www.wensambulancebrabant.nl/

 

 1. Project Wonderful Plus             €   952

Ethiopië

Carla Merkx

Er is nu voor 12 kinderen de mogelijkheid geboden nog verder van huis om naar een hogere school te gaan. Wonderful Plus wil hen hierbij helpen door hen de noodzakelijke kosten te vergoeden. Dit is schrijfwaar, aankoop van boeken, e.d.. Een bijkomende kostenpots is het vervoer naar de diverse scholen. Dit twee jaar hoger onderwijs is voor deze kinderen, met hun capaciteiten, de enige manier om uiteindelijk te bereiken waarvoor ze willen studeren.

De donatie zal mede worden gebruikt om dit project te bekostigen.

http://www.goedewerkenglorieux.nl/wonderful.htm

 

 1. Hoe we te jonge moeders leren MOEDER worden €   952

Ethiopië

Mat Theunissen

Jonge moeders in Ethiopië worden uitgenodigd voor een programma waar voor tientallen kinderen een stevig fundament gelegd kan worden voor een betere toekomst.

Ondervoeding is een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte; ondervoeding ontstaat als de ouders geen geld hebben om voldoende (gevarieerd) eten voor hun kinderen te kopen. De moeders leren dat met beperkte producten van de lokale markt zeer goed en gevarieerd voedzaam eten is te bereiden.

http://www.goedewerkenglorieux.nl/projectente jonge moeders.htm

 

 1. Lunches voor schoolkinderen             € 1.360

Zuid Afrika

Jos vd Gaag

In Machaba Soup Kitichen in de township Aqua Park in Kirkwood krijgen zo’n 300 schoolkinderen een goede basismaaltijd als lunch. En na schooltijd kunnen ze er terecht voor hulp bij hun huiswerk. Care workers / mantelzorgers geven er voorlichting over eb begeleiding bij hiv/aids en tbc.

De donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van meelproducten, bonen, rijst e.d. voor de bereiding van de eenvoudige, maar voedzame, maaltijden voor de kinderen van het township.

 

 1. Dovenschooltje                                                                        €  952

India       

Minush Pijnenburg      

Dit is een school in midden India waar dove kinderen voor dag en nacht opgevangen worden. Een aantal van deze kinderen zijn ook geestelijk gehandicapt.

Het dovenschooltje is een onderdeel van Connecting Hearts, die zich inzet voor het welzijn van kinderen die in de maatschappij achtergesteld zijn.

Het geld, van de donatie, zal besteed worden aan alles wat in deze school nodig is om deze kinderen op te leiden voor een zelfstandige plek in de maatschappij.

http://www.connectinghearts.nl/

 

 1. Stichting inloophuis ’t Hemeltje                                                € 1.438 Nederland 

Dirk van Liere   

’t Hemeltje is een gastvrije, open plek in Eindhoven voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden.

Het is een huiskamer waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Je mag een gezicht en een naam hebben, ieder is de moeite waard.

Wederkerigheid is voor ons belangrijk, we zijn bij elkaar te gast !

In dit huis komen mensen uit verschillende leefwerelden elkaar tegen, de maatschappelijk meer geslaagden, de mensen die aan de rand leven, de wereld van de straat. In deze ontmoetingen wordt iets zichtbaar van wat er leeft achter het verhaal van de ander.

De donatie zal gebruikt worden voor aanschaf van kasten / planken en bakken voor de kledingkamer en voor de kamer van de straatarts.

http://www.inloophuishemeltje.nl/

 

 1. Vereniging Kans voor Kinderen € 1.421         

Burkino Faso

Jos Vermeulen

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en dat duurzame ontwikkeling begint met scholing. Er zijn nog veel meer kinderen die geen kans hebben om naar school te gaan omdat hun ouders het niet kunnen betalen. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken.

Naast de zorg voor kinderen wordt er ook aandacht besteed aan de verbetering van de leefsituatie van de inwoners van een dorp in Doulougou.

De donatie zal worden gebruikt voor verlichting op zonne-energie voor de ‘kraamkliniek’. Verder wordt algemene verlichting aangepast.

http://www.kvkbf.nl/index.html

 

 1. Happy Child Home €   952

India

Minush Pijnenburg      

In Zuid India staat een kinderweeshuis met 45 kinderen van 3 tot 16 jaar. Deze kinderen worden opgevangen omdat hun ouders overleden zijn.

Het is een kleinschalige stichting die kansarme kinderen de gelegenheid biedt om e door middel van projecten te voorzien in levensbehoefte en onderwijs.

Het kinderweeshuis is onderdeel van Connecting Hearts.

Elk jaar wordt bekeken waar en in hoeverre hulp nodig is in de diverse weeshuizen.

De donatie van 2016 zal besteed worden aan studiemateriaal voor de school en soms aan voedsel omdat de scholen daarin niet kunnen voorzien. http://www.connectinghearts.nl/

 

 1. Hulp Casa Amanecer, Fracarita                                     € 1.246         

Nicaragua

Peter Boerekamp

Casa Amancer is een opvangcentrum voor straatkinderen in Granada, Nicaragua. In het centrum worden kinderen opgevangen die niet naar school gingen, op straat leefden en zich daardoor in risicovolle situaties bevonden. Veel kinderen zijn lijmverslaafd en/of zijn getraumatiseerd door misbruik, mishandeling of kinderprostitutie. Casa Amancer biedt hen een veilige omgeving waarin ze stap voor stap leren omgaan met zichzelf en met elkaar.

De donatie wordt gebruikt voor de bouw van een klaslokaal.

http://www.fracarita-netherlands.org/

 

 1. Families in Gambia             € 1.151         

Gambia

Piet Meurkens  

De gezinnen zijn arm en kinderrijk. Hun toekomstperspectief is niet al te best.

Door scholing en cursussen te betalen wordt geprobeerd dit te veranderen.

Het project is zelfstandig en wordt sinds 1995 geleid door Henk en Hennie Meeuwis.

De donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van schoolmaterialen, kleding, schoenen, gereedschap en rijst.

http://helpthegambia.com/

 

 1. Stichting Malang € 1.220

Indonesië, Java

Cocky vd Laar   

Weeskinderen in Java een opleiding laten volgen, zodat ze ’n goede toekomst tegemoet kunnen gaan en waardoor zij voor zichzelf een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Dit is de doelstelling van stichting Malang in Hoogeloon.

Het geld van de donatie zal uitsluitend worden besteed aan lesgeld voor de kinderen.

http://www.stichting-malang.nl/

 

 1. Stichting Duofiets Vessem             € 1.534

Nederland

Ans van Aaken  

Er wordt op duofietsen gefietst met ouderen uit Vessem en Wintelre, bewoners van de Bolle Akker en bewoners van Groenendaal.

Het voorkomt eenzaamheid, bevordert de integratie én sociale contacten tussen vrijwilliger en gast.

Het eerste jaar is buitengewoon succesvol en de gasten zijn buitengewoon enthousiast. Bij 8 bedrijven in de regio zijn we welkom om een stop te maken en daar te genieten van een gratis kopje koffie of thee.

De donatie zal worden gebruikt voor het dekken van de kosten van het onderhoud, de verzekering, stalling incl. Electra en reservering voor de nieuwe fietsen in de toekomst

 

 1. Home of Change Nederland                         € 1.220         

Tajkistan

Annie van Liere – van Wijk

Home of Change biedt vrouwen en kinderen, die risico lopen verhandeld te worden of gevangen zitten in het web van mensenhandel en hedendaagse slavernij, veiligheid en vrijheid in hun eigen omgeving.

Het project in Tajikistan, Doma Mera,  is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die vrijgekomen zijn uit de gedwongen prostitutie. De vrouwen krijgen medische zorg, psychische hulp en ondersteuning om een nieuw leven op te bouwen.

Het geld van de donatie wordt besteed aan ondersteuning van Doma Mera, voor huur, eten, kleren, medische zorg en scholing.

https://www.homeofchange.nl/

 

 1. Anbu Tondu Nilayam             € 1.491

India

Dick de Ruiter   

Anbu Thondu Nilayam. 26 mannen en 14 vrouwen, oude lepra patiënten die een gezamenlijk onderdak hebben naast een landelijk lepra onderzoekinstituut. Ze kunnen zich de thuisreis niet veroorloven of er is geen thuis meer.

Deze kolonie wordt geholpen om de verblijfplaats van de patiënten te verbeteren door een bestaand afdak te verhogen en te ommuren, waardoor een nieuwe slaapzaal ontstaat.

De patiënten worden zo gestimuleerd om door te gaan in het ingeslagen pad: zelfvoorzienend willen zijn, en het vinden van bevestiging dat ze wél wat waard zijn.

 

 1. Stichting Veldwerk, lunches voor schoolkinderen € 1.316

Nepal

Els Wagenmakers

Dit project is begin augustus 2017 gestart en verzorgt de dagelijks lunch voor 35 leerlingen van de Janajagriti Primary School Nalang. De leerlingen van deze school komen uit de laagste kaste (sociaal economisch laag). De verzorging en financiering van de lunch stelt de leerlingen in staat het onderwijs gedurende de gehele dag te volgen. Het blijkt dat de aangeboden lunches een motief is voor de ouders om de kinderen naar school te sturen.

http://www.stichting-veldwerk.nl/

 

 1. Stichting Tumaini Children’s Foundation             € 1.299         

Tanzania

Lia Gerdingh

De stichting heeft als doel de kinderen die in het weeshuis Tuchifo,in USA River in Tanzania, in armoedige omstandigheden leven, te helpen.

Ze willen hen een kans geven op een leven met een veilig onderdak, gezonde voeding, medische zorg en toegang tot onderwijs.

 

De donatie wordt gebruikt om kinderen te laten studeren .

Http://www.tuchifo.com

 

 1. Dove kinderen             € 1.377         

Oeganda

Jos Vermeulen

De stichting zorgt voor dove kinderen in Oeganda met eten, hygiëne en simpel de 1e levensbehoefte.

Het is een kleinschalig, zelfstandig, project.

 

De donatie zal worden gebruikt voor het maken van een overkapping.

 

 1. SWO Doofblindheid, Ontwikkeling Gentherapie € 1.299

Nederland

Lia van Limpt

Gentherapie is een veelbelovende therapie voor mensen met het syndroom van Usher. Mensen met het syndroom van Usher hebben een combinatie van doofheid/ernstige slechthorendheid EN blindheid/ernstig slechtziendheid.

De combinatie van doof en blind maakt dat het een hee grote impact heeft op alle facetten van het dagelijks zelfstandig kunnen functioneren.

De donatie zal worden besteed aan het meefinancieren van het vervolgtraject ven de gentherapie om de achteruitgang van het netvlies te stoppen.

www.swodb.nl

 

 1. Stichting Foyes des Amis (weeshuis) € 1.351

Haiti

Fons van der Laan

In het straatmeisjeshuis wonen jonge meisjes met hun kind(eren). Deze meisjes hebben geen thuis en zwierven over straat. Vaak zijn ze verkracht en getraumatiseerd. Er zijn nu ongeveer 15 jonge moedertjes met hun kind(eren). Naast wat theoretische scholing gaan ze ook in praktische zin aan de slag met schooluniformen naaien, koekjes bakken, e.d. voor de verkoop. Zo beschikt het straatmeisjeshuis over een eenvoudig naaiatelier, een theorieruimte en een keuken. Het streven is dat de straatmeisjes in het huis een vak leren zodat ze na een verblijf van maximaal 4 jaar weer kunnen terugkeren in de Haïtiaanse maatschappij en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Op deze manier kunnen ze, voorzien van een staatsdiploma en een gering geldbedrag, een toekomst opbouwen voor zichzelf en hun kind(eren).

www.broedergerard.com

 

 1. Stichting weeshuizen Afrika € 1.255

Ghana

Joke Verhoeven – Timmermans

REDEMPTION CHILDREN’S HOME is een weeshuis in Damongo, een dorp in het West Gonja District in het noorden van Ghana. Het Redemption Children’s Home is opgericht door Abraham Saaka Lermu in 2004, in juni  2006 werd het officieel geregistreerd in het “Registrar General’s Department of Ghana”

 • Weeshuis voor meer dan 40 kinderen
 • Veel zijn opgevangen als baby => zorg voor opvoeding, voldoende maaltijden, scholing en vooral het hebben van echte familie

Redemption Academy: school die plaats biedt aan veelal kinderen uit kansarme gezinnen. Dit vanwege laag schoolgeld.

 

Geld is hard nodig voor afmaken van de school gebouwen, zodat extra kinderen uit de omgeving kans op scholing krijgen.

https://weeshuisdamongo.wordpress.com/?ref=spelling

 

 

 1. Stichting Kansarmen Sri Lanka € 1.386

Sri Lanka

Jan Meeuwsen

Nilamba school Central Province Sri Lanka grade 1-13, 800 kinderen en 40 leerkrachten.

De school staat op een berg. Beneden langs de weg ligt een kleine community leiding. Er is onvoldoende druk om het water bergopwaarts te pompen. Daarnaast is er in het droge seizoen regelmatig dagen geen water. De kwaliteit van het ater is onbetrouwbaar en verontreinigd. Geen water betekent geen toiletonderhoud!

Op een afstand van 400 meter ligt een waterput waar de school gebruik van kan maken. Deze put valt nooit droog, en daarmee uitermate geschikt. Er moet een waterleiding aangelegd worden en het water kan dan de berg opgepompt worden, naar school.

Ouders en kinderen helpen mee: vervoeren materialen vanaf de poort naar de bouwlocatie, graafwerk voor leidingwerk.

www.kansarmensrilanka.nl