Goede doelen

Goede Doelen 2016

De commissie Goede Doelen van de Jacobushoeve heeft in 2016 een bedrag van €31.750,00 te verdelen en dit is gebeurd volgens een verdeelsleutel.
De verdeelsleutel wordt berekend obv van diverse criteria zoals zelfredzaamheid, betrokkenheid van de vrijwilliger bij het project en zorg voor onderwijs aan vrouwen en kinderen. Doelen uit Westerse landen worden op andere criteria beoordeeld dan de doelen uit ontwikkelingslanden.

De commissie is gekomen tot de volgende verdeling:

Overzicht goede doelen:

1 Hand in Hand Community 8 Dovenschooltje 15 Stichting Duofiets Vessem i.o.
2 Fundacion Venezolana Alianza de Pacto 9 Stichting inloophuis ’t Hemeltje 16 Home of Change Nederland
3 Stichting Pomosjtsj (hulp) Minsk 10 Mama Alice  17 Onderwijs aan nonnenmeisjes in de Himalaya
4 Wensambulance Brabant  11 Happy Child Home 18 Opfriscursus onderwijspersoneel Dhading 
5 Project Wonderful Plus   12 Construction de la communaute Kikwit  19 Stichting Tumaini Children’s Foundation
6 Hoe we te jonge moeders leren MOEDER worden 13 Families in Gambia 20 Dove kinderen
7 Verslaafdenproject 14 Stichting Malang  21 SWLO Doofblindheid, Ontwikkeling Gentherapie 

    

Omschrijving goede doelen:

 1. Hand in Hand Community                                                                   € 1.811
  Ghana,  Jan Kruit
  Hand in Hand community in Nkoranza, Ghana, biedt onderdak aan ongeveer 90 verstandelijke en vaak ook lichamelijk gehandicapte kinderen en jong volwassenen.  De kinderen en jong volwassenen worden in de community liefdevol opgevangen en begeleid. De begeleiders van de kinderen (uitsluitend Ghanezen) en de vrijwilligers, (vnl. Duitsers en Nederlanders) proberen de kinderen op een respectvolle manier op te vangen en te begeleiden. De donatie zal vnl besteed worden aan het opknappen en vernieuwen van de huisjes waar de kinderen en de begeleiders wonen.
  www.handinhandcommunity.com
 2. Fundacion Venezolana Alianza de Pacto                                          €1.686
  Venezuela,  Jenny Acuña
  De zelfstandige stichting organiseert activiteiten voor gehandicapte kinderen in Venezuela en ondersteunt het onderwijs aan deze kinderen. Daarnaast zorgt zij voor medicijnen, cadeautjes voor kerstmis, sportactiviteiten en bekijkt de mogelijkheid voor extra hulp.De donatie zal worden gebruikt voor het helpen van gehandicapte kinderen en volwassenen in risicosituaties. Daarnaast krijgen ze speciaal materiaal voor hun studie.
  https://www.facebook.com/Fundacion-Venezolana-Alianza-de-Pacto-427052210737758/
 3. Stichting Pomosjtsj (hulp) Minsk                                                     € 1.370
  Wit Rusland,  Lia Gerdingh     
  Stichting Pomosjtsj is een stichting die mensen in Minsk helpt. De stichting zet zich in om, middels kleinschalige projecten, de samenleving te openen voor kinderen en volwassenen met een beperking. De donatie zal worden besteed aan het verdere implementeren van de rol van muziek in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Deze kinderen/volwassenen wonen zowel thuis als in het internaat.
  https://www.facebook.com/stichting.pomosjtsj
 4. Wensambulance Brabant                                                                  € 1.495
  Nederland,  Lies Meurkens
  Mensen in het terminale levensstadium nog één keer met een ambulance naar een voor hen favoriete plaats brengen. De zieke is dusdanig beperkt, dat zittende vervoer niet meer mogelijk is. Dit is de doelstelling van Wensambulance Brabant.De donatie zal worden gebruikt voor armlastige mensen om hen een consumptie aan te bieden en entreegelden te betalen.
  http://www.wensambulancebrabant.nl/
 5. Project Wonderful Plus                                                                     € 1.133
  Ethiopië,  Carla Merkx
  Er is nu voor 12 kinderen de mogelijkheid geboden nog verder van huis om naar een hogere school te gaan. Wonderful Plus wil hen hierbij helpen door hen de noodzakelijke kosten te verigoeden. Dit is schrijfwaar, aankoop van boeken, e.d.. Een bijkomende kostenpots is het vervoer naar de diverse scholen. Dit twee jaar hoger onderwijs is voor deze kinderen, met hun capaciteiten, de enige manier om uiteindelijk te bereiken waarvoor ze willen studeren. De donatie zal mede worden gebruikt om dit project te bekostigen.
  http://www.goedewerkenglorieux.nl/wonderful.htm
 6. Hoe we te jonge moeders leren MOEDER worden                       € 1.133
  Ethiopië,  Mat Theunissen
  Jonge moeders in Ethiopië worden uitgenodigd voor een programma waar voor tientallen kinderen een stevig fundament gelegd kan worden voor een betere toekomst. Ondervoeding is een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte; ondervoeding ontstaat als de ouders geen geld hebben om voldoende (gevarieerd) eten voor hun kinderen te kopen. De moeders leren dat met beperkte producten van de lokale markt zeer goed en gevarieerd voedzaam eten is te bereiden.
  http://www.goedewerkenglorieux.nl/projectente jonge moeders.htm
 7. Verslaafdenproject                                                                             € 1.370
  Curaçao,  Piet van Velthoven
  Een opvangplek voor drugsverslaafden op Curaçao. De verslaafden kunnen daar, op een veilige plek, douchen, hun haar laten knippen en wonden laten verzorgen door een gepensioneerde arts. Altijd is er een maaltijd en drinken aanwezig. De was van de verslaafden wordt gedaan door hun eigen moeders. Deze moeders koken ook zelf het eten.Het project is opgezet door de congregatie van de Broeders van Dongen, die ook gestart zijn met de Jacobushoeve en Kafarnaum, en moet nu worden voortgezet.
 8. Dovenschooltje                                                                                    € 1.133
  India,  Minush Pijnenburg
  Dit is een school in midden India waar dove kinderen voor dag en nacht opgevangen worden. Een aantal van deze kinderen zijn ook geestelijk gehandicapt.
  Het dovenschooltje is een onderdeel van Connecting Hearts, die zich inzet voor het welzijn van kinderen die in de maatschappij achtergesteld zijn. Het geld, van de donatie, zal worden gebruikt voor het opzetten van een kaarsenmakerij, een boekbinderij en een computerkamer. Ook leren de kinderen dansen waarmee ze uitvoeringen kunnen geven.
  http://www.connectinghearts.nl/
 9. Stichting inloophuis ’t Hemeltje                                                       € 1.658 Nederland
  Dirk van Liere 
  ’t Hemeltje is een gastvrije, open plek in Eindhoven voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden.Het is een huiskamer waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Je mag een gezicht en een naam hebben, ieder is de moeite waard.Wederkerigheid is voor ons belangrijk, we zijn bij elkaar te gast !In dit huis komen mensen uit verschillende leefwerelden elkaar tegen, de maatschappelijk meer geslaagden, de mensen die aan de rand leven, de wereld van de straat. In deze ontmoetingen wordt iets zichtbaar van wat er leeft achter het verhaal van de ander.De donatie zal gebruikt worden voor aanschaf van tafels en stoelen in de huiskamer en/of een tafel en banken in de tuin.http://www.inloophuishemeltje.nl/
 10. Mama Alice                                                                                           € 1.360
  Peru,  Nelleke Bergmans-van Helvoirt
  Mama Alice biedt in de Peruaanse stad Ayacucho gratis dagopvang voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. In diverse sloppenwijken kunnen kinderen terecht voor gratis onderwijs, medische zorg en vakopleidingen. Doel is om hen een betere toekomst te bezorgen.Momenteel maken bijna 1000 kinderen gebruik van de zorg van Mama Alice.De donatie wordt naast de ondersteuning op het gebeid van onderwijs, medische zoprg en vakopleidingen ook gebruikt voor het opzetten van een kindertelefoon in Peru.
  http://www.mamaalice.nl/Over-Ons.html
 11. Happy Child Home                                                                              € 1.133
  India,  Minush Pijnenburg
  In Zuid India staat een kinderweeshuis met 45 kinderen van 3 tot 16 jaar. Deze kinderen worden opgevangen omdat hun ouders overleden zijn.Het is een kleinschalige stichting die kansarme kinderen de gelegenheid biedt om e door middel van projecten te voorzien in levensbehoefte en onderwijs.Het kinderweeshuis is onderdeel van Connecting Hearts. Elk jaar wordt bekeken waar en in hoeverre hulp nodig is in de diverse weeshuizen.De donatie van 2016 zal besteed worden aan studiemateriaal voor de school en soms aan voedsel omdat de scholen daarin niet kunnen voorzien. Als een uniform versleten is, zal er een nieuw gemaakt worden.
  http://www.connectinghearts.nl/
 12. Construction de la communaute Kikwit                                          € 1.667
  Congo,  Peter Boerekamp
  Begin 2002 zijn de Broeders van Liefde in het bisdom Kikwit in Congo gestrat met de geestelijke gezondheidszorg in het Algemeen Referentie Ziekenhuis van Luganga.  De broeders woonden in een huis dat ter beschikking gesteld was door Plantations Industrielles Huiliére. Maar helaas is dit niet meer mogelijk. De broeders hebben grond gekocht en willen daarop een huis zetten, zodat zij hun werk kunnen blijven doen. De donatie zal worden gebruikt voor een bijdrage aan de bouw van de huisvesting.
  http://www.fracarita-netherlands.org/
 13. Families in Gambia                                                                              € 1.360
  Gambia,  Piet Meurkens
  De gezinnen zijn arm en kinderrijk. Hun toekomstperspectief is niet al te best Door scholing en cursussen te betalen wordt geprobeerd dit te veranderen.Het project is zelfstandig en wordt sinds 1995 geleid door Henk en Hennie Meeuwis.De donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van schoolmaterialen, medicatie, verbandmiddelen en voedsel.
  http://helpthegambia.com/
 14. Stichting Malang                                                                                  € 1.581
  Indonesië, Java,  Cocky vd Laar   
  Weeskinderen in Java een opleiding laten volgen, zodat ze ’n goede toekomst tegemoet kunnen gaan en waardoor zij voor zichzelf een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.Dit is de doelstelling van stichting Malang in Hoogeloon.Het geld van de donatie zal uitsluitend worden besteed aan lesgeld voor de kinderen.
  http://www.stichting-malang.nl/
 15. Stichting Duofiets Vessem i.o.                                                         € 1.983
  Nederland,  Ans van Aaken  
  Er wordt op duofietsen gefietst met ouderen uit Vessem, bewoners van de Bolle Akker en bewoners van Groenendaal.Het voorkomt eenzaamheid, bevordert de integratie én sociale contacten tussen vrijwilliger en gast. Het proefproject verloopt buitengewoon succesvol en de gasten zijn buitengewoon enthousiast. Bij 6 bedrijven in de regio zijn we welkom om een stop te maken en daar te genieten van een gratis kopje koffie of thee. De donatie zal worden gebruikt voor het dekken van de kosten van het onderhoud, de verzekering, stalling incl. Electra en reservering voor de nieuwe fietsen in de toekomst.
 16. Home of Change Nederland                                                              € 1.236Z
  Zuid Afrika en Tajkistan
  Annie van Liere – van WijkHome of Change biedt vrouwen en kinderen, die risico lopen verhandeld te worden of gevangen zitten in het web van mensenhandel en hedendaagse slavernij, veiligheid en vrijheid in hun eigen omgeving.In Zuid-Afrika is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die risico lopen om verhandeld te worden of die vrijkomen uit het web van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Daaraan gekoppeld wordt er gezorgd voor werkvoorziening voor deze vrouwen en kinderen. Het project in Tajikistan is een opvanghuis voor vrouwen en kinderen die vrijgekomen zijn uit de gedwongen prostitutie. De vrouwen krijgen medische zorg, psychische hulp en ondersteuning om een nieuw leven op te bouwen.De donatie wordt besteed aan pakketjes met toiletspullen, eten en voorbehoedsmiddelen voor de meisjes op straat in Zuid Afrika. Daarnaast worden er nieuwe materialen gekocht voor het moestuinproject.In Tajikistan wordt het geld besteed aan de ondersteuning van de huisbakkerij, die door eerdere donaties opgestart is, en er zullen ook materialen gekocht worden voor het naaiproject dat enkele maanden geleden opgestart is.
  https://www.homeofchange.nl/
 17. Onderwijs aan nonnenmeisjes in de Himalaya                             € 1.648
  Nepal,  Dick de Ruiter
  Sinds 2013 onderwijst Bernice  een aantal maanden per jaar Engels en rekenen aan nonnenmeisjes in de Tsum-vallei in de Nepalese Himalaya, vlak bij de Tibetaanse grens.In dit kloostertje wonen 8-10 meisjes in de leeftijd van 8 tot 20 jaar die met hun Boeddhistische opleiding bezig zijn. Naast leren lezen en schrijven in hun moedertaal ontvangen ze verder geen onderwijs.Het toerisme in deze authentieke vallei zal de komende jaren toenemen; ook zullen de nonnen later met geld moeten omgaan.Engels spreken en rekenen zijn essentiële vaardigheden die ze later in hun leven nodig hebben.De donatie zal worden gebruikt voor een uitbreiding van het zonne-energie-systeem , zodat de kinderen de laptops kunnen opladen. caarnaast zal een deel gebruikt worden voor de wederopbouw van het kloostertje, dat getroffen is bij de aardbeving in april 2015. Tenslotte zal ook nog een deel gebruikt worden voor de aanschaf van onderwijsmaterialen.
 18. Opfriscursus onderwijspersoneel Dhading                                               € 1.648
  Nepal,  Els Wagenmakers
  Sinds 2007 steunt Stichting Veldwerk de gemeenschappen Nalang en Salang in Dhading. Dit geeurt onder meer door het opzetten en ondersteunen van onderwijscenters waar jonge kinderen terecht kunnen voor opvang en onderwijs.Door het ondersteunen van het personeel krijgen de kinderen toegang tot gratis onderwijs, dagelijks een lunch en worden ze op een prettige wijze voorbereid op het onderwijs in de basisschool.De donatie zal worden gebruikt voor de financiering van de opfriscursus van het onderwijspersoneel van de onderwijscenters.
  http://www.stichting-veldwerk.nl/
 19. Stichting Tumaini Children’s Foundation                                         € 1.619
  Tanzania,  Lia Gerdingh
  De stichting heeft als doel de kinderen die in het weeshuis Tuchifo,in USA River in Tanzania, in armoedige omstandigheden leven, te helpen. Ze willen hen een kans geven op een leven met een veilig onderdak, gezonde voeding, medische zorg en toegang tot onderwijs. De donatie wordt gebruikt om kinderen te laten studeren en eventueel te laten wonen op de kostschool.
  Http://www.tuchifo.com
 20. kinderen                                                                                     € 1.849
  Oeganda
  Jos Vermeulen
  De stichting zorgt voor dove kinderen in Oeganda met eten, hygiëne en simpel de 1e levensbehoefte. Het is een kleinschalig, zelfstandig, project. De donatie zal worden gebruikt voor eten, verbandmiddelen, aanpassingen om jongens en meisjes gescheiden te laten douchen, onderwijs en uitbreiden verlichting op zonne-energie.
 21. SWLO Doofblindheid, Ontwikkeling Gentherapie             € 1.868
  Nederland,  Lia van Limpt
  Gentherapie is een veelbelovende therapie voor mensen met het syndroom van Usher. Mensen met het syndroom van Usher hebben een combinatie van doofheid/ernstige slechthorendheid EN blindheid/ernstig slechtziendheid. De combinatie van doof en blind maakt dat het een hee grote impact heeft op alle facetten van het dagelijks zelfstandig kunnen functioneren. De donatie zal worden besteed aan het meefinancieren van het vervolgtraject ven de gentherapie om de achteruitgang van het netvlies te stoppen.
  www.swodb.nl