Goede doelen

Goede Doelen 2018

De commissie Goede Doelen van de Jacobushoeve heeft in 2018 een bedrag van €30.000 te verdelen en dit is gebeurd volgens een verdeelsleutel.

De verdeelsleutel wordt berekend obv van diverse criteria zoals zelfredzaamheid, betrokkenheid van de vrijwilliger bij het project en zorg voor onderwijs aan vrouwen en kinderen. Doelen uit Westerse landen worden op andere criteria beoordeeld dan de doelen uit ontwikkelingslanden.

De commissie is gekomen tot de volgende verdeling:

 

Werelddeel: Afrika

Land: Burkina Faso

Project: Vereniging Kans voor Kinderen Burkina Faso

Aanvrager: Jos Vermeulen

Bedrag: € 1.454,00

Besteding:

Helpen van kansarme kinderen om onderdak, eten, verzorging en medisch begeleiding te geven.

Het geld wordt besteed aan afbouw van het dak en realiseren van verlichting in de ‘kraamkliniek’.

www.kvkbf.nl

 

 

Werelddeel: Afrika

Land: Ethiopië

Project: Stichting Centrum Internationaal

Aanvrager: Joke Verhoeven – Timmermans

Bedrag: € 1.430,00

Besteding:

Tuingereedschap en watervoorziening voor 3 schooltjes in Bahir Dar, Ethiopië.  Op de scholen zitten kinderen met een intellectuele beperking.  Door de stichting wordt gewerkt vanuit de support gedachte; d.w.z. dat er eerst een vraag moet zijn van de mensen daar, alvorens tot steun wordt overgegaan.

www.centrum-internationaal.nl

 

 

Werelddeel: Afrika

Land: Ethiopië

Project: Stichting Goede Werken Glorieux – Begeleiding naar werk voor Ethiopische vrouwen met HIV+

Aanvrager: Mat Theunissen

Bedrag: € 1.023,00

Besteding:

De donatie wordt besteed aan een ‘business-skills-training’ waarmee vrouwen hun eigen talenten leren kennen. Zij leren een boekhouding bij te houden, een bedrijfje op te zetten en draaiende te houden. Het centrum helpt bij het vinden van werk en voorziet de vrouwen van materialen, zodat zij hun eigen onderneming (brood bakken / verstelwerkzaamheden / etc.) kunnen opstarten.

Jaarlijks worden gemiddeld 150 vrouwen begeleid naar werk. Voor € 390,00 per jaar krijgen een vrouw en haar gezin een betere toekomst.

www.goedewerkenglorieux.nl

 

Werelddeel: Afrika

Land: Ethiopië

Project: Stichting Goede Werken Glorieux – Project Wonderful Total

Aanvrager: Carla Merkx – de Gier

Bedrag: € 1.023,00

Besteding:

De school in Addis Abeba herbergt dagelijks 81 kinderen die hier een opleiding volgen. De kosten per kind bedragen € 121,49 per jaar en voor 12 kinderen in de hoogste twee klassen € 190,00 i.v.m. bijkomende transportkosten. Met de donatie kunnen de kosten voor een aantal kinderen betaald worden.

www.goedewerkenglorieux.nl/wonderful.htm

 

 

Werelddeel: Afrika

Land: Gambia

Project: Families in Gambia

Aanvrager: Piet Meurkens

Bedrag: € 1.291,00

Besteding:

Gambia is het kleinste land op dit continent. Sinds 1995 helpt men een aantal families van deze vriendelijke, maar buitengewoon arme bevolking door middel van scholing, huizenbouw, hulpzendingen en het verwezenlijken van andere projecten die hard nodig zijn. Er wordt voorzien in b.v. schoolgeld, schoolbenodigdheden, rijst, kleding, schoenen en gereedschap.

www.helpthegambia.com

 

 

Werelddeel: Afrika

Land: Ghana

Project: Stichting Hand in Hand

Aanvrager: Jan Kruit

Bedrag: € 1.503,00

Besteding:

Opvang en begeleiden van kinderen die een traumatische ervaring achter de rug hebben. Stichting Hand in Hand geeft voorlichting aan ouders en familieleden van deze kinderen. De opvang en begeleiding wordt gedaan door begeleiders (uit Ghana) en vrijwilligers (uit Nederland en Duitsland).

Twee medewerkers zij gedeeltelijk vrijgesteld en worden hiervoor betaald. De motor, die door hen gebruikt wordt om naar de kinderen toe te gaan, is afgeschreven en vergt onderhoud.

Verder zijn er kosten voor medicatie, inrichting en onderhoud van de bezigheidstherapieruimte, voor materialen, etc.

www.operationhandinhand.nl

 

Werelddeel: Afrika

Land: Kenia

Project: Stichting Jumelage Bergeijk – Pandipieri – Kisumu

Aanvrager: Lia Gerdingh – Smeur

Bedrag: € 1.299,00

Besteding:

Tweejarig beroepsonderwijs aan jonge vrouwen, zodat zij in hun eigen onderhoud en dat van hun kinderen kunnen voorzien. De denken valt aan werken in een (internationale) keuken, opstarten van een kapsalon, een naaiatelier of een marktkraam.

Kisumu is de derde grootste stad van Kenia en aan de rand ligt Pandipieri, een woongemeenschap van circa 100.000 inwoners. Afrikanen en Europeanen werken hier samen aan een beter toekomstperspectief voor de bevolking. Een gezondheidscentrum en diverse scholen maken onderdeel uit van het project.

www.bergeijk-kisumu.nl

 

 

Werelddeel: Afrika

Land: Kenia

Project: Stichting Kune Zuva

Aanvrager: Mary Kort – Bosch

Bedrag: € 1.430,00

Besteding:

Enerzijds het trainen van een groep oudere dames in het zuiden van Kenia in het maken van kralen uit ‘zwerfglas’.

Anderzijds het ondersteunen van enkele weesjongeren uit deze gemeenschap die de middelbare school, met ondersteuning van de Kasikeli verzorggroep, met goed gevolg hebben afgerond en gereed zijn voor hun vervolgopleiding.

www.kunezuva.nl

 

 

Werelddeel: Afrika

Land: Oeganda

Project: Dovenschool Oeganda

Aanvrager: Jos Vermeulen

Bedrag: € 1.136,00

Besteding:

Begeleiden van vooral dove kinderen en zorgen voor hun opvang. Het creëren van een verzorgde en een menswaardige leefomgeving.

Bestedingsdoelen zijn o.a. het onderhoud van de school en het verzorgen van lesmateriaal.

 

 

Werelddeel: Afrika

Land: Tanzania

Project: Stichting Tumaini Children’s Foundation

Aanvrager: Lia Gerdingh – Smeur

Bedrag: € 1.340,00

Besteding:

Het geven van een kans aan kinderen die in op de Tuchifo school in USA River in Tanzania zitten. Het geven van een veilig onderdak, gezonde voeding, goede medische zorg en goed onderwijs zijn de speerpunten. V.w.b. het goede onderwijs worden studieboeken, schriften en schrijfgerei gekocht.

www.tumaini-nederland.nl

 

 

Werelddeel: Afrika / Azië

Land: Zuid-Afrika & Tajikistan

Project: Stichting Home of Change

Aanvrager: Annie van Liere – van Wijk

Bedrag: €1.201,00

Besteding:

De donatie wordt in Tajikistan besteed aan eten en medische zorg van vrouwen en kinderen. Daarnaast aan de verdere ontwikkeling van de moestuin en de bakkerij.

In Zuid-Afrika wordt het geld besteed aan de doorstart van het straatwerk en het verder ontwikkelen van een werkvoorziening voor vrouwen, zodat ze zelfredzaam kunnen worden.

www.homeofchange.nl

 

 

Werelddeel: Azië

Land: India

Project: Connecting Hearts

Aanvrager: Minush Pijnenburg

Bedrag: € 1.340,00

Besteding:

Voor de allerarmste kinderen, uit de laagste klasse van de Indiase bevolking die in tentenkampen wonen, wordt een schooltje gebouwd.

De donatie zal worden gebruikt om het schooltje af te bouwen en daarna worden er schoolboeken voor gekocht.

www.connectinghearts.nl

 

Werelddeel: Azië

Land: Indonesië

Project: Stichting Malang

Aanvrager: Cocky van de Laar

Bedrag: € 1.225,00

Besteding:

De stichting Malang zet zich in om weeskinderen in Java een vakopleiding te laten volgen, zodat ze later in hun eigen onderhoud en dat van hun familie kunnen voorzien.

Het geld wordt volledig besteed aan opleidingskosten van weeskinderen.

www.stichting-malang.nl

 

 

Werelddeel: Azië

Land: Nepal

Project: Stichting Veldwerk

Aanvrager: Els Wagemakers

Bedrag: € 1.348,00

Besteding:

Het bereiden van gezonde en voedzame lunches voor kinderen uit de laagste kaste. Onderwijs voor deze kinderen, op de primary school van Janajagriti, wordt op deze manier mogelijk gemaakt en gestimuleerd.

www.stichtingveldwerk.nl

 

Werelddeel: Azië

Land: Pakistan

Project: Fracarita Netherlands

Aanvrager: Peter Boerekamp

Bedrag: € 1.250,00

Besteding:

De Broeders van Liefde hebben in Pakistan een school voor meisjes, die dicht bij de steenbakkerskolonie ligt. Door naar school te gaan, wordt het patroon van armoede, wat van generatie op generatie over gaat, doorbroken. Dir betekent hoop voor deze meisjes.

Een deel van de school loopt, bij hevige regenval, helemaal onder. Tijdens het regenseizoen is dat een groot probleem. De toiletten en het kantoor zijn dan alleen bereikbaar via het water. Middels de donatie zal het terrein worden opgehoogd en bestraat. Daarnaast worden de toiletten en het kantoor gerenoveerd.

www.fracarita-netherlands.nl

 

Werelddeel: Zuid-Amerika

Land: Venezuela

Project: Fundacion Venezolana Alianza de Pacto

Aanvrager: Jenny van Avendonk – Acuña

Bedrag: € 1.234,00

Besteding:

Het opsturen van dozen met hulpgoederen naar Venezuela. Deze zendingen bevatten eten, kleding en medicijnen. Daarnaast worden er medicijnen gekocht voor mensen die het hard nodig hebben, maar deze niet kunnen betalen.

Daarnaast het verlenen van hulp aan immigranten aan de grens tussen Venezuela en Colombia, waar op dit moment een nijpende situatie is.

 

 

Werelddeel: Europa

Land: Nederland

Project: Stichting Bijna Thuis Huis Oirschot

Aanvrager: Mart Huijbregts

Bedrag: € 1.609,00

Besteding:

Een overkapping in de tuin bij het huis om een beschutte en stille plek te creëren, waar gasten kunnen rusten.

Het bijna Thuis Huis biedt gastvrij onderdak aan terminaal zieken en hun dierbaren, om de laatste fase in een huiselijke sfeer, met persoonlijke zorg, warmte en privacy door te brengen.

www.bijnathuishuisoirschot.nl

 

 

Werelddeel: Europa

Land: Nederland

Project: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid

Aanvrager: Lia van Limpt – Mollen

Bedrag: € 1.405,00

Besteding:

De donatie zal worden besteed aan het mee financieren van het vervolgonderzoektraject van de gentherapie om de achteruitgang van het netvlies stop te zetten. Daarnaast zal het geld ook besteed worden om meer naamsbekendheid te genereren en de impact die doofblindheid heeft onder de aandacht te brengen.

www.swodb.nl

 

Werelddeel: Europa

Land: Nederland

Project: Stichting Duofiets Vessem e.o.

Aanvrager: Ans van Aaken

Bedrag: € 1.626,00

Besteding:

Het geld wordt gebruikt voor onderhoud van fietsen, verzekering, stallingskosten en voor reservering voor nieuwe fietsen in de toekomst. De kosten zijn hoger dan voorheen begroot, omdat de fietsen veel intensiever gebruikt worden dan destijds bij aanschaf is voorzien.

 

 

Werelddeel: Europa

Land: Nederland

Project: Stichting Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

Aanvrager: Dirk van Liere

Bedrag: € 1.503,00

Besteding:

Voor de scholing van de vrijwilligers wordt er gebruik gemaakt van een beamer, beamerscherm en laptop. Er worden video’s getoond en PowerPoint presentaties gegeven.

Alle onderdelen zijn aan vervanging toe. Het scherm is kapot, de beamer en de laptop vallen steeds uit.

www.inloophuishemeltje.nl

 

 

Werelddeel: Europa

Land: Nederland

Project: Hulphond in Opleiding

Aanvrager: Els Beeftink

Bedrag: € 1.716,00

Besteding:

Een Hulphond-pup moet worden aangeschaft, getest, getraind en afgetraind worden. Na een match tussen hond en cliënt gaat de hond naar de betreffende cliënt.

Hulphond levert kosteloos hulphonden aan b.v. rolstoelafhankelijke personen met een sterk verminderde handfunctie, epilepsiepatiënten, PTSS slachtoffers of kinderen met ernstige gedragsstoornissen, zoals een ernstige vorm van autisme.

De donatie zal worden gebruikt voor de opleiding van een hulphond.

www.hulphond.nl

 

Werelddeel: Europa

Land: Nederland

Project: Stichting Poezenbende

Aanvrager: Anja van Ulden – van Kaathoven

Bedrag: € 1.617,00

Besteding:

Het castreren en steriliseren van zwerfkatten. Daarnaast vangt de stichting zieke zwerfkatten op en plaatst zij kittens in pleeggezinnen. Het werkgebied omvat de gehele Kempen.

www.facebook.com/Stichting-Poezenbende-67670471247450