Jacobushoeve blijft voorlopig gesloten

De activiteiten op de Jacobushoeve in Vessem staan al bijna twee maanden nagenoeg stil. In de achterliggende periode zijn de adviezen van de regering en het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden en heeft het bestuur diverse keren overleg gevoerd hoe we in de veranderende situatie onze bedrijfsvoering kunnen vormgeven.

Het valt nog niet mee om een gecontroleerde herstart van onze activiteiten op de rit te krijgen. Enerzijds hebben wij een groot aantal vrijwilligers, dat in de risicogroep valt. Daarnaast is het in onze overvolle winkels moeilijk om de 1,5 meter regel in stand te houden.

We stellen de veiligheid en gezondheid van onze vrijwilligers voorop. Daarom gebruiken we de komende tijd om eerst een gedegen plan uit te werken. Wellicht worden de maatregelen in de komende weken steeds verder versoepeld en kunnen we die veranderende adviezen vervolgens meenemen in ons protocol.

We hebben gemeend om de Jacobushoeve in ieder geval gesloten te houden tot 1 september a.s.

Wanneer hier verandering in komt, zullen we daar over berichten. Ondertussen kunt u onze website of Facebookpagina in de gaten houden.

NB: Zolang wij gesloten blijven, kunnen er geen goederen worden afgegeven voor de verkoop.