Presentatie Zr. Tonny van Ham (Brazilië)

Uitnodiging voor alle vrijwilligers van de Jacobushoeve, de vrijwilligers van de Stichting Mariakapel en alle vrijwilligers van de rommelmarkt (M.O.V.)

De reden voor deze uitnodiging is, dat er onlangs van zowel de opbrengst van de verkoop van de kaarsen van de Mariakapel als de opbrengst van de in oktober gehouden rommelmarkt, twee mooie bedragen zijn overgemaakt naar Zr. Tonny van Ham voor haar projecten in Brazilië.
Omdat Zr. Tonny ook van de Jacobushoeve al een aantal giften heeft gekregen voor haar mooie werk in Brazilië stelt ze het erg op prijs om ook de vrijwilligers van de Jacobushoeve te ontmoeten op deze middag.
Tonny is zeer blij met deze bedragen en wil graag aan jullie, als dank voor jullie inzet, vertellen over de projecten en waar dit geld aan besteed zal gaan worden. Omdat er binnenkort een delegatie uit Brazilië komt, leek het ons leuk om samen met hen, onder het genot van een kopje koffie en iets lekkers, samen te komen, om zo met eigen ogen te zien waar we het allemaal voor doen.

Datum: Zondag 27 mei 2018
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Jacobushoeve

We zouden het heel fijn vinden als zoveel mogelijk vrijwilligers hierbij aanwezig kunnen zijn, zodat we er samen een gezellig middag van kunnen maken. We willen natuurlijk wel heel graag weten of je erbij kunt zijn.
We vragen jullie dan ook voor 21 mei door te geven als je komt. Een partner is natuurlijk ook van harte welkom.

bericht aan: liasanders@live.nl