Goede Doelen Dag

Op zaterdag 8 juni a.s. houden we een informatiemarkt op onze Goede Doelen Dag.

Vanuit verschillende projecten zijn vrijwilligers / medewerkers aanwezig om tekst en uitleg te geven over hun werkzaamheden en waaraan de donatie zal worden besteed.

Iedereen  is van harte welkom van 13:00 tot 16:00 uur.

Inzameling plastic doppen is gestopt

De afgelopen jaren konden plastic doppen worden ingeleverd bij de Jacobushoeve. Deze werden ingezameld voor geld ten behoeve van het opleiden van geleidehonden. 

Degene die ze bij ons kwam ophalen heeft door omstandigheden deze werkzaamheden moeten staken. Hierdoor is er bij ons geen inzamelpunt meer.

Wij willen iedereen die heeft mee gespaard voor dit doel van harte bedanken voor zijn / haar bijdrage.

Kunst aan de muur

Vanaf dinsdag 2 april hangen er in ons Praathuis kleurige kunstwerken van Ivonne van Nunen – van de Klundert.

Schilderijen, maar ook stukken waarin afgedankte spullen worden hergebruikt.

De kunstwerken zijn tijdens openingstijden te bewonderen.

Lopend over het tegelpad …

‘Het onzichtbare zichtbaar maken’

Nadat Broeder Fons van der Laan het idee voor het Stiltecentrum had gelanceerd, kreeg beeldend kunstenaar Maria Berkhout uit Rotterdam van de Jacobushoeve de opdracht om ‘het onzichtbare zichtbaar te maken’. Het resultaat is een tegelpad met symbolen, aangedragen door de destijds werkzame vrijwilligers. De laatste hand voor dit tegelpad werd gelegd vlak voor de opening van het Stiltecentrum op 25 juli 1999.

Op 25 juli 2024 is het 25 jaar geleden dat het Stiltecentrum werd geopend. In aanloop naar deze dag, de feestdag van Jacobus, willen wij de symbolen in het tegelpad onder de aandacht brengen.

De symbolen staan beschreven in een boekje dat destijds werd uitgegeven. Sommige symbolen spreken voor zich, soms is een motivatie niet meer te achterhalen.

We beginnen met de eerste tegel in het voetpad. Dit is de voetstap van Broeder Fons.

toelichting op dit symbool: De eerste stap naar mezelf.

 

Bezoek College B&W Eersel

Vandaag kregen we bezoek van burgemeester Wim Wouters, die werd vergezeld door de wethouders Eric Beex en Steven Kraaijeveld en twee ambtenaren van de gemeente Eersel. 

Zij gingen in gesprek met een delegatie van ons bestuur over het reilen en zeilen van de Jacobushoeve en kregen een rondleiding over ons terrein. Op de foto wordt uitleg gegeven over het bijzondere tegelpad naar het Stiltecentrum. 

Het college gaf aan onder de indruk te zijn van onze organisatie. 

Rondleidingen

Het is voor groepen weer mogelijk om een afspraak te maken voor een informatieve rondleiding in en om de Jacobushoeve. Onze monumentale boerderij is meer dan zomaar een bezoekje waard.

Tijdens de rondleiding krijgt u een stukje geschiedenis voorgeschoteld van het ontstaan van onze stichting en de ontwikkeling van de Jacobushoeve in de afgelopen dertig jaar, het idee van onze  grondlegger Broeder Fons van der Laan, de vrijwilligers die er werken en de activiteiten die wij door het jaar heen organiseren. Komt u in het voorjaar / zomer, dan staat onze tuin volop in bloei. Op de dagen dat wij geopend zijn kunt u na de rondleiding heerlijk snuffelen en op koopjesjacht in onze kringloopwinkels.

Wilt u bijvoorbeeld met uw vereniging, wandel- of fietsclub, schoolklas of familie bij ons op bezoek komen, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met gastvrijheid@jacobushoeve.nl

Vrijwilligersvacatures

Vrijwilligerswerk: “Dat doe(t) je goed!”

Op de Jacobushoeve hebben we tijdens de coronaperiode zo goed en zo kwaad als het ging de boel gerund. Soms waren we geheel gesloten, dan weer waren de winkels gedeeltelijk open en ook kon er niet altijd koffie gedronken worden. De saamhorigheid onder de vrijwilligers is echter groot en we hebben er met zijn allen de schouders onder gezet en zijn bezig gebleven met alles wat er moet gebeuren in en om onze monumentale boerderij.

Inmiddels is de samenleving weer terug naar ‘het oude normaal’. Helaas kunnen we dat nog steeds niet zeggen voor wat betreft onze activiteiten en de openingstijden van onze winkels en onze ontmoetingsruimte het Praathuis. In de afgelopen periode hebben wij om allerlei redenen van menig vrijwilliger afscheid genomen en hebben we nog niet voldoende nieuwe aanwas. Hierdoor is het niet mogelijk om vijf dagen in de week open te zijn, zoals voor de pandemie.

De Jacobushoeve is dus dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een of meer dagdelen per week beschikbaar zijn om werkzaamheden te verrichten binnen een van onze afdelingen. We hebben een winkel in tweedehands huishoudelijke zaken, een kledingwinkel en een boekenwinkel. Op de afdeling goederenontvangst worden de aangeboden waren beoordeeld en gesorteerd. Voor zowel het onderhoud van de tuin als het onderhoud van gebouwen en technische zaken hebben we een groep vrijwilligers. En last but not least is er ons Praathuis waar de groep gastvrijheid de scepter zwaait en onze gasten voorziet van koffie of thee.

Als vrijwilliger vind je bij ons niet alleen een leuke en zinvolle invulling van je vrije tijd. Naast gezelligheid met onze gasten en medevrijwilligers draag je ook indirect een steentje bij aan de levensomstandigheden van mensen die het in het leven minder hebben getroffen dan wij. Als Jacobushoeve proberen wij jaarlijks een substantieel deel van onze inkomsten te schenken aan projecten ver weg of dichterbij.

Laat je vrijblijvend informeren of werken bij de Jacobushoeve iets voor jou is. Loop eens binnen op dinsdag, donderdag of zaterdag of neem contact op via mail ondersteuning@jacobushoeve.nl of telefoon 0497 592 059.