Camino in de Kempen 2021 afgelast

De werkgroep Jacobuswandeling heeft op woensdagmorgen 9 juni jl. overleg gehad over het al dan niet doorgaan van de Camino in de Kempen op zondag 25 juli a.s.

In deze werkgroep hebben vertegenwoordigers zitting van  het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de Pelgrimshoeve Kafarnaüm en de Jacobushoeve.

Met de restricties die er momenteel nog zijn is er besloten om het evenement ook dit jaar niet te organiseren.