Goede Doelen

Een van onze doelstellingen is om jaarlijks een substantieel bedrag te doneren aan goede doelen. Onlangs hebben wij diverse organisaties op de hoogte gebracht dat zij een donatie tegemoet kunnen zien uit onze opbrengsten over 2023. Hiervoor werd een bedrag van € 32.500,- beschikbaar gesteld.

De verdeelsleutel wordt berekend o.b.v. diverse criteria, zoals zelfredzaamheid, betrokkenheid van de vrijwilliger bij het project en zorg voor onderwijs aan vrouwen en kinderen. Doelen uit westerse landen worden op andere criteria beoordeeld dan de doelen in ontwikkelingslanden.

Binnenkort publiceren wij hier een volledig overzicht van de goede doelen, met een korte toelichting waarvoor het geld zal worden gebruikt. In deze presentatie alvast een impressie.

Daarnaast willen wij u wijzen op de Goede Doelen Dag die wij organiseren. Het betreft een informatiemarkt op zaterdag 8 juni a.s. van 13:00 tot 16:00 uur waar de organisaties zich kunnen presenteren.