Goede Doelen

Een van onze doelstellingen is om jaarlijks een substantieel bedrag te doneren aan goede doelen. Wij zijn verheugd dat wij hier dit jaar weer aan tegemoet kunnen komen. Noodgedwongen hebben we een jaar over moeten slaan vanwege het tegenvallende financiële resultaat over 2021, als gevolg van de Coronaperiode.

De commissie Goede Doelen van de Jacobushoeve heeft in 2023 een bedrag van € 27.500,- verdeeld over 10 projecten in binnen- en buitenland. Dit bedrag is vrijgemaakt uit het resultaat over 2022.

De verdeelsleutel wordt berekend o.b.v. diverse criteria, zoals zelfredzaamheid, betrokkenheid van de vrijwilliger bij het project en zorg voor onderwijs aan vrouwen en kinderen. Doelen uit westerse landen worden op andere criteria beoordeeld dan de doelen in ontwikkelingslanden.

Onderstaand de projecten die van ons een donatie mochten ontvangen. Als u doorklikt op de naam van het project leest u een korte toelichting waarvoor het geld zal worden gebruikt.

Stichting Clear Mind

Stichting Stepping Stones Bali

Fundacion Venezolana Alianza de Pacto

Stichting Sheltersuit

Stichting Watoto Yatima Foundation

Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje

Stichting Kwagala Foundation

Stichting Duofiets Vessem e.o.

Help the Gambia

Stichting Het Groene Goud