Goede Doelen

Goede Doelen 2021

Een van onze doelstellingen is om jaarlijks een substantieel bedrag te doneren aan goede doelen.

De laatste donatie was in 2020. In dat jaar waren de effecten van de Coronapandemie op onze jaarcijfers duidelijk zichtbaar. De omzet daalde tot 40 % van hetgeen gebruikelijk was. Het besluit om te doneren aan goede doelen was echter al genomen voordat de gevolgen van Corona zich duidelijk aftekenden. Uiteindelijk is er toen € 31.555,00 uitgekeerd. Mede hierdoor is het jaar 2020 afgesloten met een negatief resultaat.  Gelukkig waren de reserves ruim genoeg om dit te kunnen opvangen.

Onze eerste indruk over de cijfers 2021 is dat we mede dankzij de corona steunmaatregelen positief zullen eindigen. De komende tijd zullen de definitieve cijfers uitwijzen wat het werkelijke resultaat zal zijn. In 2021 heeft het bestuur, mede door de corona-ontwikkelingen, besloten om de procedure enigszins aan te passen waardoor jaarlijks pas achteraf, nadat de jaarcijfers bekend zijn, bekeken wordt welk bedrag voor donaties beschikbaar gesteld kan worden. Dit hebben we gedaan om mogelijke risico’s op ‘tegenvallers’ te voorkomen. Vanuit het huidige overzicht van de cijfers is nu al duidelijk dat we niet in staat zijn om een vergelijkbaar bedrag als in 2020 en voorgaande jaren beschikbaar te stellen.

Gelet op het feit dat we in 2020 reserves hebben moeten aanspreken om de begroting sluitend te krijgen; daarnaast meewegend de negatieve financiële gevolgen van de beperkte openstelling in 2021 en de verwachting dat ook in 2022 Corona ongetwijfeld nog steeds van invloed zal zijn, heeft het bestuur besloten om over het jaar 2021 geen bedrag voor goede doelen beschikbaar te stellen. De eventuele financiële restruimte over 2021 (zo die er al zal zijn) blijft overigens wel beschikbaar voor later.

We realiseren ons dat dit voor alle partijen enigszins teleurstellend is. Vanwege ieders inzet en betrokkenheid hadden wij het graag anders gezien en gedaan. Laten we met z’n allen hopen en wij zijn daar als bestuur zeker optimistisch over, dat er in 2022 weer een kentering komt en alles weer snel bij het oude zal zijn. Wellicht zijn we daarna weer in staat om mooie bedragen te doneren aan goede doelen. Daar doen we het met z’n allen toch voor.

Donatie 2022

Het bestuur heeft besloten om € 1.500,00 te doneren aan Giro 555 i.v.m. de oorlogssituatie in Oekraïne.