Inzameling plastic doppen is gestopt

De afgelopen jaren konden plastic doppen worden ingeleverd bij de Jacobushoeve. Deze werden ingezameld voor geld ten behoeve van het opleiden van geleidehonden. 

Degene die ze bij ons kwam ophalen heeft door omstandigheden deze werkzaamheden moeten staken. Hierdoor is er bij ons geen inzamelpunt meer.

Wij willen iedereen die heeft mee gespaard voor dit doel van harte bedanken voor zijn / haar bijdrage.