Ontvangst goederen

Aan het einde van de nieuwe schuur, links van de oprit, is de afdeling Ontvangst van Goederen. Daar is duidelijk aangegeven wat de hoeve wel en niet kan aannemen. Belangrijk is daarbij het onderscheid tussen goederen die nog goed bruikbaar en dus ook verkoopbaar zijn en spullen die onder de noemer ‘afval’ ressorteren. Zoals bekend hoort afval niet in een kringloopwinkel maar in de containers van de Milieustraat thuis. De vrijwilligers van de ‘Ontvangst van Goederen’ hebben de lastige taak een scherp onderscheid te maken. Het aannamebeleid van de hoeve wordt ook bepaald door de beschikbare ruimte. Die is niet groot genoeg om zaken als groot meubilair, witgoed, tv-toestellen en matrassen te bergen.
Wij verzoeken u de goederen die door de vrijwilligers aan de poort worden tegengehouden. die wij niet kunnen accepteren (hetzij omdat ze niet verkoopbaar zijn, of omdat ze niet passen in onze beperkte ruimte) niet bij ons achter te laten maar weer mee naar huis te nemen.