Praathuis

In de ontmoetingsruimte, het Praathuis geheten, vinden bij tijd en wijle ook andere activiteiten plaats. Er zijn tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en presentaties van door de Jacobushoeve gesteunde Goede Doelen.