Rust en Stilte

In de tuin van de Jacobushoeve kan men het Stiltecentrum bezoeken. Een eenvoudig gebouwtje met een sober interieur geeft de bezoekers de gelegenheid de drukte van alledag achter zich te laten en tot zichzelf te komen. Hier heerst stilte met een hoofdletter. Er staat een steen waarover helder water stroomt. Dat is een verwijzing naar de rots die – volgens het Oude Testament – water gaf nadat Mozes er met zijn staf op had geslagen. Het bijna geluidloos stromen van het water biedt een tegenwicht tegen de de herrie van alledag. Men bereikt het stiltecentrum via een pad dat is gemaakt van tegels waarop allerlei symbolen zijn afgebeeld. Die symbolen zijn gekozen door een aantal van onze vrijwilligers. Zij verwijzen naar de verscheidenheid aan facetten van het actief zijn op de Jacobushoeve.