Wereldwinkel

Zaterdagmiddag 11 september jl. is onze Wereldwinkel voor het laatst open geweest.
Met een delegatie van de vrijwilligers is er nog even stilgestaan bij hun jaren in de winkel en met een hartelijk woord van dank en een bos zonnebloemen voor ieders inzet afscheid genomen.
De vrijwilligers van de Wereldwinkel mogen samen een bedrag besteden aan een of meer goede doelen.